top of page

Skördefest södra Dalarna

Policy: 

Skördefest i södra Dalarna arbetar med fokus på att utveckla den lokala maten. Det involverar både producent, konsument, privat och offentlig sektor, företag och ideellt arbete i hela livsmedelskedjan. I  nätverket finns företag såväl på landsbygd som tätort. Arbetet verkar förl ökad självförsörjning i närområdet. Årligen arrangera eventet Skördefest i södra Dalarna av den ideella föreningen Skördefest i Dalarna. Konceptet är även tillgängligt för andra aktiviteter.  

Arbetet utgår från grundläggande värderingar; alla människors lika värde, jämlikhet,  kontinuitet över lång tid och en bibehållen eller ökande biologisk, ekologisk, social och  ekonomisk bärkraft. Föreningen arbetar för en lokal och global hållbar utveckling. 

Näringsverksamheter i södra Dalarna eller som direkt gränsar till kommungräns och som kontinuerligt arbetar med lokal mat är välkomna. Södra Dalarna definieras här som Avesta, Hedemora och Säters kommuner. Med lokal mat från södra Dalarna avses livsmedel som är producerade i södra Dalarna.

Vid event med Skördefesten ska alla deltagare sätta den lokala maten eller produktionen i fokus. D.vs den lokala  maten/aktiviteter kopplade till måltidsupplevelsen med den lokala maten ska vara i centrum, upplevas som huvudsaken, vara i majoritet och/eller lyftas fram.  Som medverkande förväntas du skaffa dig kännedom om övriga deltagare och aktiviteter  genom att t.ex. ha koll på programmet. Nätverket har kännedom om varandra och berättar  tydligt till besökaren varifrån produkterna kommer. 

Vid servering ska produkter från minst fem producenter från Avesta, Hedemora och Säter eller direkt angränsande kommuner användas i den kontinuerliga verksamheten. Därutöver ska i första hand användas produkter från södra Dalarna, i andra hand från angränsande kommuner, i tredje hand Dalarna och i övrigt så nära som möjligt. Ursprung ska under Skördefesten, i möjligaste mån kommuniceras med producent och plats. T.ex. på menyer eller skyltar.

Utöver livsmedelsproducenter och andra brukare av jorden med företag, är saluhallar, traditionella marknader, hembygdsgårdar,  gårdsanknutet hantverk, traditionella gårdsaktiviteter, föreningar etc. välkomna så länge övriga principer tillämpas. Marknader, allmän loppis, butiker som i huvudsak är  klädbutiker, presentbutiker etc. eller annat som inte har fokus på lokal mat är inte aktuella.

bottom of page